Ajankohtaista

Lue Linnunmaa Lexin asiantuntijoiden tuottamat ajankohtaiset uutiset lainsäädännön ja yritystoiminnan risteymäkohdista. Voit myös tilata uutiskirjeemme suoraan sähköpostiisi!

 • Kaikki
 • Elintarvikkeet
 • Energia
 • HR
 • ICT
 • Kemikaalit
 • Kirjanpito ja tilintarkastus
 • Liikenne ja kuljetus
 • Muuttuva lainsäädäntö
 • Talous
 • Tietosuoja
 • Tilinpäätös
 • Tuoteturvallisuus
 • Työterveys
 • Työturvallisuus
 • Verotus
 • Viranomaiset
 • Yleinen
 • Ympäristö

Ympäristöministeriö on antanut uudet asetukset vesi- ja viemärilaitteistoja koskevista tuotevaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä

Ympäristöministeriö antoi 9. ja 11. huhtikuuta 2019 22 uutta asetusta vesi- ja viemärilaitteistojen tuotevaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä.

Lue lisää →

Uusi työaikalaki voimaan 1. tammikuuta 2020

Uusi työaikalaki korvaa vuonna 1996 annetun työaikalain. Merkittävimpänä uudistuksena laissa säädetään joustotyöaikamallista ajasta ja paikasta riippumattomassa työssä. Lailla säädetään lisäksi enimmäistyöajoista ja vähimmäislepoajoista.

Lue lisää →

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus vaarallisten aineiden kuljetuksissa

Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus nimetä turvallisuusneuvonantaja VAK-kuljetukseen liittyvää toimintaa varten. Nimeämisvelvollisuuden tulkintaa vaikeuttavat kuitenkin lukuisat poikkeamismahdollisuudet.

Lue lisää →

Päivitetty opas jätteen vaaralliseksi luokittelusta julkaistu

Ympäristöministeriö julkaisi 30. tammikuuta 2019 päivitetyn oppaan jätteen vaaralliseksi luokittelusta. Luokittelulla on vaikutuksia esimerkiksi jätteen käsittelytapaan, laitoksen ympäristölupaan tai jätteiden pakkaamiseen ja kirjanpitoon.

Lue lisää →

KUTSU maksuttomaan webinaariin: Katsaus kemikaalilainsäädäntöön

Huhtikuun webinaarissa otetaan katsaus kemikaalilainsäädäntöön. Ilmoittaudu mukaan 9.4. mennessä!

Lue lisää →

Euroopan kemikaalivirasto ECHA julkaisi manuaalisen vienti-ilmoituslomakkeen PIC-tuotteille Brexitin varalle

ECHA on valmistellut väliaikaisen järjestelyn sopimuksettoman Brexitin varalle, jotta yritykset pystyvät noudattamaan velvollisuutta ilmoittaa PIC-asetuksen alaisten kemikaalien viennistä 35 päivää ennen odotettua vientipäivää.

Lue lisää →

Uusia ilmoitusvelvoitteita rautateiden VAK-kuljetuksiin

Muutoksella laajennettiin tilapäisen varastoinnin ilmoitusvelvollisuutta. Jatkossa rataverkon haltijan ja kuljetuksen suorittajan on lisäksi sovittava sopivasta tilapäiseen säilytykseen tarkoitetusta paikasta.

Lue lisää →

Päästökauppalaki muuttuu – taustalla päästökauppadirektiivin muutos

Muutokset koskevat erityisesti maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakumenettelyä, vaadittavien tietojen toimittamista sekä päästöoikeuksien jakamista.

Lue lisää →

Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen

Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen Nykyisen oikeustilan mukaan yhteisön kaikkeen tuloon sovelletaan tavallisesti suhteellista 20 prosentin suuruista yhteisöverokantaa, syntyi se missä tahansa …

Lue lisää →

Uusi veronkantolaki voimaan loppuvuodesta

Uusi veronkantolaki sisältää säännökset auto-, ja valmisteveroja sekä arvonlisäveron erityisjärjestelmiä lukuun ottamatta kaikkien Verohallinnon kantamien verojen kantomenettelystä ja suorittamatta jääneiden verojen perinnästä.

Lue lisää →

Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus poistuu

Myös samansuuruisesta asunto-osakeyhtiön pääomavaatimuksesta ja osuuskunnan vararahastointivelvollisuudesta luovutaan kuluvan vuoden heinäkuuhun mennessä.

Lue lisää →

Ympäristönsuojelulain mukainen ilmoitusmenettely laajentui – uusi 10 a luku astui voimaan helmikuun alussa

Ilmoitusmenettely on lupamenettelyn kaltainen ja se koskee vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Nyt ympäristönsuojelulain mukaista ilmoitusmenettelyä on laajennettu.

Lue lisää →

Vaatimusten täyttymisen arviointi – ISO-yhteensopiva palvelupaketti Lexiltä

Arvioinnin voit tilata valmiina pakettina Lexin asiantuntijoilta.

Lue lisää →

Suomalaisten toimijoiden ISO 14001 -sertifiointi EU-maiden keskiarvoa alemmalla tasolla – Ruotsi kirkas ykkönen

Yksi syy suomalaiseen sertifiointihaluttomuuteen voi olla ympäristöä turvaava politiikka ja yleinen suomalainen toimintaympäristö

Lue lisää →

Älä tule paha serti, tule hyvä serti… Miksi auditointi epäonnistuu?

Ulkoista auditointia edeltää mittava työrupeama, ja valmistautumiseen ja henkilöstön kouluttamiseen käytetään huomattavasti resursseja. Joskus auditointi ei kuitenkaan suju odotusten mukaisesti.

Lue lisää →

Ovela virus leviää sähköposteissa – älä avaa outoja linkkejä tai tiedostoja

Mikäli saat tuttavaltasi, asiakkaaltasi tai työkaveriltasi viestin esimerkiksi otsikolla “Statement”, “Contract” tai “Laskutustiedot”, varo avaamasta linkkejä tai tiedostoja. Älä koskaan syötä omia tunnistetietojasi tai salasanoja tämän tyyppisiin viesteihin.

Lue lisää →

Kemikaalitiedot yhteen palveluun – KemiDigi käyttöön vuoden 2019 alussa

KemiDigi-palvelussa yritykset voivat hoitaa kemikaaleihin liittyvät ilmoitusvelvoitteet sekä laatia kemikaaliluetteloita kemikaalirekisterin ja aineluettelon avulla.

Lue lisää →

Uusi raideliikennelaki voimaan tammikuun 2019 alusta alkaen

Uusi raideliikennelaki on astunut voimaan tammikuun 2019 alusta alkaen. Lainsäädäntöuudistus tuo kevennyksiä yksityisraiteiden haltijoihin kohdistuviin velvoitteisiin.

Lue lisää →

Hae meille lakiasiantuntijan tehtäviin!

Etsimme reipasta, itseohjautuvaa, asiakashankinnasta ja asiakaspalvelusta kiinnostunutta asiantuntijaa töihin mukavaan työyhteisöömme Joensuuhun tai Kuopioon.

Lue lisää →

Linnunmaa Lex toivottaa rauhallista joulua ja menestyksekästä uutta vuotta 2019!

Kiitämme lämpimästi kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kuluneesta vuodesta 2018. Jouluisin terveisin Tiina, Jonna, Elina, Valtteri & Elli

Lue lisää →